ANPE solicita á consellería convocatoria de Concurso Específico de Adultos


08 Out, 2020

WEB - Solicitude por rexistro de CONCURSO ESPECÍFICO DE ADULTOS

ANPE solicita convocatoria de Mesa Sectorial de Educación co proxecto de Orde para a convocatoria de Concurso de Traslados Específico para cubrir vacantes nos centros de educación permanente de adultos da Comunidade de Galicia á maior brevidade posible.

1.- Tendo en conta o coñecemento por parte da nosa organización sindical da existencia de vacantes nos centros de educación permanente de adultos da nosa Comunidade que deberían ser cubertas por concurso de traslados.

2.- Considerando que o número de vacantes existentes en ditos centros é suficiente para a convocatoria dun concurso de traslados específico para a cobertura das mesmas para o vindeiro curso escolar 2021-2022.