Ampliación de prazo para solicitudes dos Contratos - Programa


05 Out, 2020

WEB - Ampliación do prazo de participación na convocatoria de contratos-programa 2020/21 ata o martes 13 de outubro de 2020

Resolución do 30 de xullo de 2020,da Dirección Xeral de Educación, FormaciónProfesional e Innovación Educativa, pola que se regulan os contratos-programa e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para ocurso 2020/21.

Amplíase o prazo de presentación de solicitudes e do plan de mellora na convocatoria decontratos-programa 2020/21 ata o 13 de outubro de 2020.