ANPE presenta un escrito por rexistro sobre a regulación do teletraballo docente


25 Set, 2020

WEBANPE INSTA Á CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN A REGULAR NORMATIVAMENTE O TELETRABALLO DOCENTE E A DOTAR DE MEDIOS E RECURSOS DIXITAIS AO PROFESORADO GALEGO.

Que se inicie o proceso de regulación normativa do teletraballo do colectivo docente da nosa Comunidade Autónoma así como de dotación de medios e recursos materiais (ordenador, tablet ou outro dispositivo) e conexión a internet para o profesorado que, por mor das circunstancias excepcionais, teña que desenvolver as súas tarefas de xeito non presencial.

Xustificante de rexistro