Apertura de prazo para solicitar intercambios provisionais de prazas (Permutas Secundaria)


18 Set, 2020

WEBIntercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte os ensinos regulados na lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (Procedemento ED002A  na sede electrónica)

Prazo de solicitudes: do 21 ao 24 de setembro

Cando a publicación da resolución de adxudicación definitiva de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesionalhttp://www.edu.xunta.gal para o curso académico correspondente sexa o día 15 de agosto ou con posterioridade a esta data, o prazo para as persoas obrigadas a participar no devandito concurso será de catro (4) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do modelo oficial de solicitude segundo o anexo I que estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede. xunta. gal/)

Non deberá presentarse ningunha documentación complementaria para a tramitación deste procedemento.

Cada unha das persoas interesadas en solicitar o intercambio provisional da praza terá que cubrir unha solicitude.

Na solicitude deberán constar os datos da persoa coa que queira solicitar o intercambio de praza, de maneira que haberá tantas solicitudes como persoas interesadas en intercambiar a praza.

INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROCEDEMENTO