CELGA - Datas da realización das probas de certificación de nivel


09 Set, 2020

DOGRESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2020, que foron convocadas mediante a Resolución do 6 de marzo de 2020 (código de procedemento PL500C).

Celga 4, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

26 de setembro de 2020, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E e F.

27 de setembro de 2020, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q e R.

– Celga 2, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

3 de outubro de 2020, para todas as persoas admitidas.

– Celga 3, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

4 de outubro de 2020, para todas as persoas admitidas.

– Celga 1, en Santiago de Compostela:

10 de outubro de 2020, para todas as persoas admitidas.

Os centros e horarios de realización das probas, así como as listaxes definitivas de persoas admitidas para cada nivel e localidade, poden consultarse na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias). Así mesmo, na web tamén se publicará a porta de acceso ao centro e mais a aula que lle corresponde a cada persoa para a realización da proba escrita. No caso daquelas persoas ás cales, atendendo a causas xustificadas, se lles concedese algún tipo de adaptación ou apoio, a Secretaría Xeral de Política Lingüística comunicaralles directamente a súa porta de acceso e aula.