ANPE solicita medidas extraordinarias pola Covid nas etapas de infantil e primaria


05 Set, 2020

WEB - Petición de medidas extraordinarias para a etapa de educación infantil e primaria a causa da COVID-19 trasladadas por ANPE á Consellería 

1.- A Consellería de Educación vai recibir preto de 93 millóns de euros do Fondo COVID-19 distribuído polo Ministerio de Educación para as Comunidades Autonómas.

2.- Que o protocolo COVID-19 publicado para o curso escolar 2020-2021 recolle medidas totalmente inviables e inaplicables que se fan máis evidentes no caso da etapa de Educación Primaria e máis especialmente, no caso de Educación Infantil onde un só docente debe establecer subgrupos de 5 alumnos que non deben mesturarse e vixiar a hixiene do alumnado e do material que debe utilizar. Así mesmo, tampouco se contemplan desdobres no caso de Primaria como si se fai en Secundaria no caso de non poder cumprir o requisito de distanciamento de máis de 1,5 metros, feito que será bastante probable de non reducirse as rateos por debaixo dos 25 alumnos/as tal e como levamos tempo demandando.

3.- Que a Consellería debe garantir, en calquera caso, que se cumpre o distanciamento establecido polas autoridades sanitarias de 1,5 metros como medida de protección do alumnado. Así mesmo, debe dotar a todo o persoal de material de protección.

ANPE solicita á Consellería:

1.- Que a Consellería de Educación autorice odesdobramento das aulas de infantil e primarianas que non se poida garantir o distanciamento social de 1,5 metros e non se poida reubicar noutras instalacións do centro. 

2.- Que se aumente a dotación de profesorado do corpo de mestrespara poder realizar ditos desdobramentos e para poder reducir as rateos.

3.- Que a Consellería dote de material sanitario, de protección e de limpeza a todos os centros educativos e a todo o persoal docente dos centros públicos.

Xustificante de solicitude por sede electrónica