Reintegros individuais por asistencia a actividades de formación 2019


03 Set, 2020

DOGRESOLUCIÓN do 26 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2019.

Mediante a Orde do 13 de xuño de 2019 (DOG do 26 de xuño), regúlase o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2019.

MAIS INFORMACIÓN