CADP 2021 Mestres - Instrucións para toma de posesión


05 Ago, 2021

WEB - INSTRUCIÓNS PARA A TOMA DE POSESIÓN DO PROFESORADO DO CORPO DE MESTRES QUE OBTIVO DESTINO NA ADXUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONAIS

Instrucións para a toma de posesión do profesorado do corpo de mestres que obtivo destino na adxudicación de destinos provisionais convocados pola Resolución do 16 de xuño de 2021 (Diario Oficial de Galicia, nº 121, do 28 de xuño).

O persoal docente que obtivo destino na adxudicación de destinos provisionais convocado pola Resolución do 16 de xuño de 2021 (DOG do 28 de xuño) tomará posesión no centro educativo de destino con efectos do día 1 de setembro de 2021 e deberá entregar cuberta e asinada a documentación que máis abaixo se indica e a cal será remitida polo centro educativo á xefatura territorial correspondente.

A toma de posesión realizarase o día 1 de setembro de 2021 e todos os documentos deberán ser asinados con esa data.