Modificación de unidades e postos de traballo docentes nos niveis de infantil, primaria e especial


06 Ago, 2021

DOG - ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Artigo 2. Modificación de colexios rurais agrupados
Modificar as unidades e os postos de traballo docentes dos colexios rurais agrupados
(CRA) relacionados no anexo II.
Artigo 3. Integración de centros
1. O CEIP Plurilingüe do Pino de Val do concello de Mazaricos, código 15008659, inté- grase no CPI Plurilingüe da Picota do mesmo concello, código 15008714.

2. O CEIP de Baamonde do concello de Begonte, código 27014586, intégrase no CEIP Virxe do Corpiño do mesmo concello, código 27000897.