ANPE solicita a retirada das Instrucións de Inicio de curso publicadas pola consellería


30 Xul, 2020

NP - ANPE pide a retirada das INSTRUCIÓNS de Inicio de Curso por IRREALIZABLES, INOPERATIVAS E ANTIXURÍDICAS xa que vulneran os dereitos laborais dos docentes e a normativa sanitaria en relación coa Covid-19.

Os servizos xurídicos de ANPE Galicia están a estudar a posibilidade de solicitar a suspensión cautelar das Instrucións do 30 de xullo 2020, dá Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar non curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, xa que as mesmas vulneran os dereitos laborais dos docentes e fan perigar o benestar e a saúde de alumnado e profesorado.

Así mesmo, e por identicos motivos, ademas da devandita solicitude de suspensión cautelar, procederíase a recorrer as mesmas ante a xurisdición competente, pois consideramos que a actuación da Conselleria, ademais de vulnerar os dereitos fundamentais de docentes e alumnadp, é contraria a calquera vontade de diálogo, xa que as instrucións foron adoptadas sen pasar previamente pola mesa sectorial de negociación, polo que solicitamos a súa retirada inmediata e que se adopten ditas medidas mediante consenso entre a administración e as organizacións sindicais.

O documento reitera os fallos denunciados por ANPE no Protocolo publicado anteriormente ao contemplar xeneralidades sen concreción, sen memoria económica e trasladando toda a responsabilidade aos docentes e especialmente aos equipos directivos, a quen se impón a vixilancia do cumprimento de normas sanitarias administrativas e curriculares.

ANPE está de acordo na necesidade de garantir o dereito efectivo á educación, de maneira presencial, preservando sempre a saúde da poboación escolar, para o que é imprescindible o uso obrigatorio da máscara desde os 6 anos, sen excepcións e o respecto á distancia de seguridade de 1,5 metros, de acordo coa normativa estatal do Ministerio de Sanidade, as recomendacións da OMS e as propias normas que a Xunta de Galicia esixe para a poboación xeral e que ignora e incumpre no protocolo e as instrucións hoxe presentadas.

ANPE alerta de que estas instrucións someten ao profesorado, alumnado e familias a un risco de saúde evidente, ao prever a docencia en grupos de aula con alumnos que non leven máscara, o que garante que os centros educativos serán focos seguros de contaxio.