Comisións de servizos por motivos de SAÚDE - resolución definitiva


30 Xul, 2020

WEB - Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o curso académico 2020/2021

Resolución definitiva 

Contra esta resolución,que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular con carácter potestativo un recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de Internet da Consellería de Educación, FP e Universidade http://www.edu.xunta.gal de conformidade co establecidona Lei 39/2015.

Listado definitivo admitidos e excluidos PRIMARIA

Listado definitivo admitidos e excluidos SECUNDARIA

Listado definitivo admitidos e excluidos RELIXIÓN