CADP 2020 - Adxudicación Provisional de destinos do Corpo de MESTRES


27 Xul, 2020

WEB - Publicación da Resolución provisional de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2020/2021

Resolución provisional

As reclamacións formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). 

As renuncias ((so persoal interino e substituto) á resolución provisional  do concurso realizaranse a través de http://edu.xunta.es/cadp e non resultará necesaria a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

 

Adxudicación provisional alfabética

Adxudicación provisional por orde de adxudicación