Becas e Axudas ao estudio para o curso 20/21 en todos os niveis


22 Xul, 2020

BOE - Real Decreto 688/2020, do 21 de xullo, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2020-2021 e modifícase parcialmente o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas.

 ( ) cambios polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas, no que se refire aos requisitos académicos para resultar beneficiario de bolsa. Ademais, elévase ata os vinte e tres anos a idade dos fillos e fillas de vítimas de violencia de xénero que poden acceder ás bolsas e axudas ao estudo con maior flexibilidade nos requisitos académicos requiridos con carácter xeral.