Suspendida a convocatoria de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística


23 Xun, 2020

WEB - Resolución da convocatoria para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística durante o curso 2019/2020

Por mor da situación excepcional xerada como consecuencia da COVID-19 (con ausencia de clases presenciais do 16 de marzo ao 25 de maio e cun retorno posterior á actividade lectiva presencial por un período de tempo moi reducido, unicamente en determinados niveis e con carácter voluntario), resultou imposible desenvolver os proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística presentados ao abeiro da convocatoria citada, dada a tipoloxía da gran maioría das súas actividades e o calendario establecido. En consecuencia, déixase sen efecto esta convocatoria.

Por outra parte, co obxecto de que os centros non se vexan máis prexudicados polos efectos da pandemia, os proxectos presentados ao abeiro desta convocatoria serán válidos para a do curso 2020-2021 (coas modificacións necesarias, de ser o caso).