Unidades do colexio de nova creación CEIP Novo Mesoiro no Concello da Coruña


12 Xun, 2020

DOGORDE do 4 de xuño de 2020 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria Novo Mesoiro, no concello da Coruña.

O Decreto 67/2020, do 12 de marzo, publicado no Diario Oficial de Galicia núm. 84, do 4 de maio, crea o colexio de educación infantil e primaria Novo Mesoiro, no concello da Coruña.

- Provincia: A Coruña.  Concello: A Coruña.  Localidade: A Coruña. Código postal: 15190.

- Enderezo: rúa Fragas do Eume, s/n.

- Código do centro: 15033228.

- Denominación: Colexio de Educación Infantil e Primaria Novo Mesoiro.

- Unidades: 6 de educación infantil e 12 de educación primaria.