Modificación da orde de Fondo Solidario de Libros de texto e convocatoria de axudas


10 Xun, 2020

DOGORDE do 4 de xuño de 2020 pola que se modifica a Orde do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no Fondo Solidario de Libros de Texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B).

Modifícase o número 3 do artigo 21, que queda redactado como segue:

3. Os centros docentes deberán xustificar as adquisicións de libros complementarios efectuadas o antes posible e, en todo caso, ata o 31 de outubro de 2019. Os centros poderán achegar as xustificacións complementarias derivadas de novas incorporacións ata o 15 de xullo de 2020 (este incluído)

Modifícase o número 2 do artigo 29, que queda redactado como segue:

2. Os titulares das librarías e demais establecementos deberán presentar os talóns de cargo correspondentes aos vales entregados nas librarías en 2019 o antes posible e, en todo caso, ata o 12 de decembro de 2019. O prazo para presentar os talóns de cargo correspondentes aos vales entregados entre o 12 de decembro de 2019 e o 4 de abril de 2020 comeza o 2 de xaneiro de 2020 e remata o 15 de xullo de 2020 (este incluído).

En todo caso, se os erros dun talón de cargo de 2019 impedisen validalo e non se emendasen antes do 12 de decembro, a libraría deberá emitir un novo talón de cargo con data de 2020 para tramitar o pagamento.