Probas para a obtención do título de graduado en ESO - modificación de data e prazos


05 Xun, 2020

WEB - Resolución do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifican as datas e os prazos para o desenvolvemento das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

A primeira convocatoria da proba para a obtención do título de graduado en educaciónsecundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos celebrarase o día 7 de setembrodo 2020.

O prazo de matrícula para a primeira convocatoria será do 1 ao 8 de xullo de 2020,ambos os dous incluídos.

  PROBAS DE ANOS ANTERIORES