Convocatoria interinos Instituto Español Vicente Cañada Blanch e en Programas de Acción Educativa.


22 Mai, 2020

MEFP - Convocatoria da Consellería de Educación no Reino Unido e Irlanda para a formación das listas de aspirantes a cubrir postos docentes en réxime de interinidade no Instituto Español Vicente Cañada Blanch e en programas da acción educativa española no Reino Unido e Irlanda durante o curso 2020-2021.

Prazo de presentación do 20 ao 26 de maio ( o que restaba cos procedementos administrativos paralizados)

Os aspirantes deben ter unha experiencia docente de, polo menos, 12 meses en centros públicos e/ou privados no mesmo corpo ao que se opta.

MAESTROS : Infantil, Primaria, Inglés e Música

SECUNDARIA: Filosofía, Francés, Geografía e Historia, Matemáticas, Lingua Castelá e Literatura e Tecnoloxía                                                  

ENLACE á Solicitude e Información