Medidas sanitarias para a reapertura parcial dos centros educativos e para a realización da ABAU


15 Mai, 2020

MEFP - MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIXIENE FRONTE A COVID-19 PARA A REAPERTURA PARCIAL DE CENTROS EDUCATIVOS NO CURSO 2019-2020

O presente documento recolle as medidas de prevención e hixiene fronte ao SARS- CoV- 2 que no momento da súa elaboración as autoridades sanitarias consideran necesarias para o control da COVID-19 na Fase 2. Coa anticipación destas medidas as Administracións Educativas poderán preparar a reapertura parcial autorizada para a Fase 2, sen prexuízo do que dispoñan as diferentes ordes que se publiquen do Plan de transición cara a unha nova normalidade. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIXIENE FRONTE A COVID-19 PARA A REALIZACIÓN DE AVALIACIÓN DO BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE ( EBAU) 2020

A pandemia de COVID-19 tivo un gran impacto en toda a sociedade, e especialmente no ámbito educativo. A celebración da Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade ( EBAU) nesta situación de transición cara á nova normalidade supón un gran reto de organización e coordinación. Este documento ten por obxecto dar a coñecer a información técnica e operativa sobre as medidas de prevención e control da infección por SARS- CoV-2 durante a realización da EBAU de acordo coas recomendacións das autoridades sanitarias no momento da súa redacción.