Prazas en seccións bilingües de español en centros educativos de Europa central, oriental e China


04 Mai, 2020

MEFP - Profesores en seccións bilingües de español en centros educativos de Europa central, oriental e China

A través deste programa pódese obter unha praza de profesor de distintas materias en Seccións Bilingües de español de centros de ensino regrado non universitaria en Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía e Rusia

Modalidades: Ensino primario e secundario.

Destinatarios: Titulados españois segundo o establecido no Anexo I.

Número de prazas: Un máximo de 135 prazas, desagregadas por países no Anexo I