ANPE e o resto de OOSS esixen unha mesa sectorial urxente coa presencia da conselleira


08 Abr, 2020

WEB - ANPE e o resto de OOSS esixen a convocatoria dunha Mesa Sectorial con carácter urxente coa presencia da conselleira

As organización sindicais que formamos parte da Mesa Sectorial de Educación non fomos consultadas en ningún momento sobre as decisións que se están a adoptar por parte da administración educativa ao respecto da situación creada pola emerxencia sanitaria e o estado de alarma. Esta falta de contraste coa representación do profesorado seguramente explica en boa medida as decisións contraditorias e faltas de rigor que o seu departamento veu adoptando nestas semanas.

O profundo malestar pola actuación da súa Consellaría xa se evidenciou desde as primeiras decisións que tomaron, dun xeito absolutamente unilateral e contraditorio, nas ins- trucións sobre a presenza do profesorado nos centros educativos.

O hermetismo, a ausencia absoluta de interlocución coa sociedade e, en concreto coas organizacións sindicais, cobra unha especial relevancia en todo o relacionado co desen- volvemento do final do curso académico e na celebración ou non das oposicións nas datas inicialmente previstas. Os cambios de criterio, as mensaxes contraditorias son, desde o noso punto de vista, totalmente impresentábeis e unha falta de respecto para as miles de persoas que participarán nos procesos selectivos.

Como representantes das organizacións sindicais con presenza na Mesa Sectorial, esiximos a convocatoria urxente e inmediata deste órgano de negociación e demandamos a súa presenza nesa reunión. Solicitamos que sexa na Mesa onde se trate tanto a determinación sobre as oposicións docentes como as medidas a adoptar até finais de curso e que teñen unha incidencia directa no profesorado galego.

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2020.

CIG-ENSINO  CCOO-ENSINO  ANPE  FESP-UGT