CXT 2019/20 - Resolución definitiva do concurso específico de ADULTOS


11 Mar, 2020

WEBResolución definitiva do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

Publicación da adxudicación definitiva do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos, convocado pola Orde do 13 de novembro de 2019.

Contra a resolución definitiva o persoal interesado poderá interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto na Lei 39/2015, do procedemento administrativo común.

Anexo I: Adxudicación definitiva Primaria e Secundaria

Anexo II: Lista definitiva persoas excluídas