Resolución Provisional de persoas admitidas e excluidas de debuxo, alemán e org e sist de prox enerxéticos


21 Feb, 2020

WEB - Resolución do 21 de febreiro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e s bstitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de debuxo (590009), alemán (590012) e organización e proxectos de sistemas enerxéticos (590113).

Prazo de reclamacións de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución.

As persoas interesadas poderán presentar reclamacións mediante un escrito dirixido ao Director Xeral de centros e RRHH da Consellería de Educación e Formación Profesional.

Resolución provisional

Relación de excluid@s

ENLACE ás LISTAS