Novo CURSO ONLINE de ANPENET - Pedagoxía hospitalaria. Educar na aula hospitalaria


07 Feb, 2020

WEBPEDAGOGÍA HOSPITALARIA. EDUCAR EN EL AULA HOSPITALARIA 

60 horas online homologadas polo Ministerio de Educación e FP e válidos para sexenios, concursos, interinos e substitutos e opositores / parados (un 15% das prazas sobre el total)

Aberto o prazo de matrícula para o primeiro turno do 14 de marzo ao 30 de abril: -- Preinscribirme no curso --

OBXECTIVOS

Desenvolver o concepto de Pedagoxía Hospitalaria no marco da atención á diversidade na escola inclusiva.

Desenvolver coñecementos, calidades e experiencias que se están levando a cabo no ámbito da atención educativa ao alumnado enfermo.

Exercitar o razoamento reflexivo e crítico, así como a capacidade de investigación e innovación sobre respostas educativas na Pedagoxía Hospitalaria.

Propiciar a conxugación do traballo persoal coa colaboración e cooperación en forma de traballo en grupo.

Fomentar o respecto, a tolerancia e a aceptación de diferentes enfoques e formas de pensamento no traballo interdisciplinar para o desenvolvemento e avaliación de adaptacións curriculares no ámbito hospitalario.

Profundar no coñecemento das axudas tecnolóxicas que facilitan o acceso á información e a tecnoloxía, que favorece o traballo autónomo do alumnado, e é unha guía da tarefa educativa.