Boletín do Acordo de Interin@s e Substitut@s actualizado


31 Xan, 2020

WEB - ACORDO DE INTERIN@S e SUBSTITUT@S ACTUALIZADO
Texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso
e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente
da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia que
imparte ensinanzas distintas das universitarias.

200129_inter_acor_actualizado