Curso de formación online de Lectoescritura. Enseñar a ler e escribir en Infantil e Primaria


20 Xan, 2020

WEB - LECTOESCRITURA. ENSEÑAR A LEER Y ESCRIBIR EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.

Grazas á experiencia adquirida durante bastantes anos de docencia no ensino da lectoescritura, e coñecendo as dificultades que presenta este personalizado ensino dirixido aos alumnos máis novos dos nosos centros, pretendemos con este curso, axudar a todos os profesores de Infantil e Primaria a coñecer, practicar e utilizar un sistema que xa foi experimentado e utilizado dando ata o momento excelentes resultados.

Curso de 100 horas do 1 de febreiro ao 30 de abril de 2020.

Aberto prazo de matrícula