Listaxe provisional para a cobertura de interinidades e substitucións do corpo de MESTRES


23 Dec, 2019

WEB - Listaxe provisional para a cobertura de interinidades e substitucións do corpo de mestres no curso académico 2019/2020

Resolución do 20 de decembro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproban as listas provisionais para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019-2020 correspondentes as especialidade do corpo de mestres.

 O prazo para formular alegacións será de 5 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo

Resolución do 20 de decembro de 2019 (mestres)

As persoas participantes nos procedementos selectivos convocados pola Orde do 21 defebreiro de 2019 con dereito a incorporación na correspondente lista poderán formular alegacións ás listas provisionais ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de Internet da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Relación provisional de persoas excluídas (mestres)

ENLACE ás LISTAS