Análise das alegacións presentadas ao proxecto de Orde das titulacións para a incorporación ás listas


26 Nov, 2019

WEB - Informe de análise das alegacións presentadas ao proxecto de Orde pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, de Profesores de Ensinanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional e de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Sesión do grupo de traballo nº 1

Sesión do grupo d traballo nº 2

Sesión do grupo de traballo nº 3

Sesión do grupo de traballo nº 4

Sesión do grupo de traballo nº 5

Sesión do grupo de traballo nº 6

Sesión do grupo de traballo nº 7

Sesión do grupo de traballo nº 8