Apertura de listas de interinidades e substitucións no corpo de PES de debuxo, alemán... e de PTFP cociña e soldadura


21 Nov, 2019

WEB - Resolución do 21 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de debuxo (590009), alemán (590012) e organización e proxectos sistemas enerxéticos (590113); no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de cociña e pastelaría (591201) e soldadura (591228).

Prazo cinco días hábiles do 22 ao 28 de novembro incluídos.

Resolución do 21 de novembro de 2019

Modelo de solicitude

Modelo de alegación de méritos