Relación provisional de persoas admitidas e excluídas das listas de artes plásticas e deseño, espec. materiais e tecnoloxí


27 Set, 2019

WEBResolución do 27 de setembro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedementopara a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de materiais e tecnoloxía: conservación e restauración (595519).

Prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución para formular reclamacións.

Resolución provisional

As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas seleccionadas, non seleccionadas, a relación de persoas excluídas provisionais e o baremo provisional, mediante un escrito dirixido ao director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación de excluídos provisionais

ENLACE ás LISTAS de substitucións