Volver

Galicia Xul 20, 2018

Persoas beneficiarias reintegros individuales por formación


DOG - RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2017.

Mediante a Orde do 29 de xuño de 2017 (DOG do 13 de xullo), regúlase o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2017.

O artigo noveno establece que, unha vez concedida a totalidade dos reintegros, se publicará no Diario Oficial de Galicia a relación das persoas beneficiarias deles.


#Funcionari@s #Premios, Becas e Axudas

Volver