Listaxe definitiva para a cobertura de interinidades e substitucións en Orientación Mestres


27 Set, 2019

WEB - Listaxe definitiva para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019/2020 correspondente ao corpo de mestres, Orientación (597039)

Resolución do 26 de setembro de 2019

ENLACE ás Listas de substitución

Contra esta resolución que lle pón fin a vía adminastriva, as persoas interesadas poderán formular un recurso potestativo de reposición no prazo dun mes dirixido ao Director Xeral de Centros e Recursos Humanos.