Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de ciencia"


12 Set, 2019

WEBConvocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020

O prazo de presentación de solicitudes e documentación remata o 30 de setembro de 2019.

Convocatoria

Anexo

- Centros de educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou bacharelato.

- A solicitude (anexo) e documentación débese presentar en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de novembro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Ademais, remitirase ao correo electrónico clubdeciencia@edu.xunta.gal nos prazos establecidos.

 

- Cada centro docente seleccionado para desenvolver un “Club de Ciencia” recibirá unha achega económica de 1.250 €

- Actividade de innovación educativa previa avaliación positiva da memoria presentada, cunha equivalencia de 30 horas de formación permanente do profesorado para a persoa coordinadora e de 20 horas para o profesorado participante.