Volver

Galicia Set 12, 2019

Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de ciencia"


WEBConvocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020

O prazo de presentación de solicitudes e documentación remata o 30 de setembro de 2019.

Convocatoria

Anexo

- Centros de educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou bacharelato.

- A solicitude (anexo) e documentación débese presentar en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de novembro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Ademais, remitirase ao correo electrónico clubdeciencia@edu.xunta.gal nos prazos establecidos.

 

- Cada centro docente seleccionado para desenvolver un “Club de Ciencia” recibirá unha achega económica de 1.250 €

- Actividade de innovación educativa previa avaliación positiva da memoria presentada, cunha equivalencia de 30 horas de formación permanente do profesorado para a persoa coordinadora e de 20 horas para o profesorado participante.

 

 

 


#Centros #Plans e Programas

Volver