Volver

Galicia Ago 05, 2019

CADP 2019 - Relacións definitivas de persoal que ten a obriga de participar


WEBRelacións definitivas de persoal que ten a obriga de participar na adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2019/20, convocada pola resolución do 21 de xuño de 2019 (Diario Oficial de Galicia n.º 120, do 26 de xuño) e as listaxes correspondentes de primaria e secundaria.

Resolución: relacións definitivas de persoal que ten a obriga de participar

Contra esta resolución o persoal interesado poderá formular por medios electrónicos recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, dirixido á persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Funcionarios de carreira obrigados a participar(secundaria)

Funcionarios de carreira obrigados a participar(primaria)

Obrigados a participar: Interinos/substitutos corpo de mestres

Obrigados a participar: Interinos/substitutos secundaria


#Mobilidade do Profesorado #Destinos Provisionáis

Volver