Volver

Galicia Xul 19, 2019

Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música


WEB Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada, produción e xestión de música e artes escénicas e tecnoloxía musical

RESOLUCIÓN do 18 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada (593095), produción e xestión de música e artes escénicas (593115) e tecnoloxía musical (593100).

Resolución do 18 de xullo de 2019

Modelo de solicitude

Modelo de alegación de méritos


#Bolsas de Traballo #Interinos

Volver