Volver

Galicia Xul 19, 2019

Apertura de listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de artes plásticas e deseño


WEB Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de materiais e tecnoloxía: conservación e restauración (595519)

Resolución do 18 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de materiais e tecnoloxía: conservación e restauración (595519).

Resolución do 18 de xullo de 2019

Modelo de solicitude

Modelo de alegación de méritos


#Bolsas de Traballo #Interinos

Volver