• Noticia destacada

Adscrición Funcional e Xornada Laboral do profesorado galego


03 Set, 2018

Publicación do novo Boletín Resumo da normativa sobre ADSCRICIÓN FUNCIONAL E XORNADA LABORAL do PROFESORADO GALEGO  cos seguintes puntos:

1. Aprobación dos criterios pedagóxicos para a elaboración do horario do alumnado.

2. Distribución de áreas, materias, cursos, módulos e quendas entre o persoal.

3. Elaboración de horarios do alumnado e do profesorado.

4. Criterios para a distribución de grupos.

5. Orde de elección.

6. Adscrición funcional en infanti el primaria.

7. Competencias e reclamacións.

8. Grupos Abalar e Bilingües.

9. NORMATIVA

  • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997, a do 22 de xullo de 1997, e a do 3 de outubro de 2000 (Elección de horarios).  (DOG 06/07/10)
  • ORDE do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (ROC dos CIFP)  (DOG 08/08/2011)
  • ROC: Regulamento Orgánico das Ensinanzas de Idiomas (DOG 18/8/11)  
  • ROC: Regulamento Orgánico das Ensinanzas de Música (DOG 18/8/11)
  • ROC: Regulamento Orgánico das Escolas de Arte  (DOG 18/8/11