Resultado da búsqueda.

Volver

Galicia 04 Xun, 2014
Ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño

DOG - RESOLUCIÓN pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2014/15.

Ler máis
#Histórico
Galicia 03 Xun, 2014
OPOSICIONS 2014 - Tribunais

DOG - RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a nomear e a facer pública a composición dos tribunais

Ler máis
#Oposicións
Galicia 03 Xun, 2014
Proxectos de fomento do uso do galego (06/2014)

DOG - RESOLUCIÓN da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego para o curso 2013/14

Ler máis
#Histórico
Galicia 03 Xun, 2014
Corpo de Mestres - Nova especialidade (06/2014)

WEB- Apertura do prazo para que o persoal funcionario docente do corpo de mestres poida solicitar o recoñecemento de nova especialidade

Ler máis
#Histórico
Galicia 02 Xun, 2014
ANPE rexeita o posible copago nos niveis educativos non obrigatorios

NP - ANPE esixe ao Goberno que, en lugar de suxerir novos recortes, coordine e lidere as políticas territoriais no ámbito educativo e derrogue de inmediato o RD 12/14.

Ler máis
#Histórico
Galicia 31 Mai, 2014
COMISIÓNS de Servizos por Conciliación familiar (05/2014)

WEB - Aqueles funcionarios de carreira que non podían participar no concurso de traslados. orientación ou adultos, poderán presentar a súa solictude do 16 ao 31 de maio de 2014.

Ler máis
#Histórico
Galicia 30 Mai, 2014
Libros de texto - Axudas

DOG - Axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado de educación primaria, ESO ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2014/15.

Ler máis
#Histórico
Galicia 30 Mai, 2014
CUALE - Corrección de erros

DOG - CORRECCIÓN de erros. Anexo I.

Ler máis
#Histórico
Galicia 27 Mai, 2014
OPOSICIÓNS 2013: Fase de Prácticas

DOG - Orde pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 23 de marzo de 2013.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 27 Mai, 2014
Docentes no exterior (05/2014)

BOE - Orden pola que se resolve o concurso de méritos para a provisión de postos de personal docente no exterior, convocado por Orden ECD/2220/2013, de 21 de novembro.

Ler máis
#Histórico
Galicia 26 Mai, 2014
OPOSICIÓNS 2014 - Tribunal proba de lingua galega

DOG - Tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 26 Mai, 2014
OPOSICIÓNS 2014 - Data, hora e lugar da proba de galego

DOG - Data,hora e lugar en que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 26 Mai, 2014
Lei 1/2014 para aproveitamento da Lingua Portuguesa e vínculos coa lusofo

BOE - Ley 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía.

Ler máis
#Histórico
Galicia 22 Mai, 2014
Bolsas - lectorados de lingua galega

DOG - Convocatoria pública de seis bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

Ler máis
#Premios, Becas e Axudas
Galicia 22 Mai, 2014
Lectorados de Lingua Galega 05-2014

DOG - Convocatoria pública para cubrir catro prazas para a formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

Ler máis
#Histórico
Galicia 22 Mai, 2014
CUALE - Convocatoria

DOG - Convocatoria para a autorización dos CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado, CUALE.

Ler máis
#Histórico
Galicia 22 Mai, 2014
Formación - Reintegro de gastos por asistencia

DOG - ORDE do 12 de maio de 2014 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2014.

Ler máis
#Histórico
Galicia 21 Mai, 2014
Proxecto de Decreto - Currículo de Primaria

WEB - Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo da educación primaria na comunidade autónoma de Galicia

Ler máis
#Histórico
Galicia 20 Mai, 2014
A Administración conxela a paga de verán dos substitutos

A XUNTA DE GALICIA vai suprimir novamente o aboamento das vacacións aos substitutos que traballaran máis de cinco meses e medio no presente curso.

Ler máis
#Histórico
Galicia 19 Mai, 2014
Fondo Acción Social

RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2014, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ordena a publicación dos criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2013, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.

Ler máis
#Histórico
Galicia 19 Mai, 2014
Axudas - Inmersión Lingüística 6º Primaria e 2º ESO

BOE - O MECD convoca axudas destinadas a alumnos de sexto curso de Educación Primaria e segundo curso de ESO para o desenrolo dun Programa de «Inmersión Lingüística» durante o outono de 2014.

Ler máis
#Histórico
Galicia 19 Mai, 2014
Interin@s e Substitut@s - Galicia 05-2014

DOG - Publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos nas especialidades de Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal, Hostalaría e Turismo, Procesos de Produción Agraria, Procesos na Industria Alimentaria e outras...

Ler máis
#Histórico
Galicia 16 Mai, 2014
Interin@s e Substitut@s - Galicia 05-2014

DOG - Publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo para impartir docencia na E.S de Arte Dramática, nas especialidades de interpretación e técnicas gráficas

Ler máis
#Histórico
Galicia 14 Mai, 2014
OPOSICIÓNS 2014: Listaxe de admitidos

DOG - Publicada a listaxe provisional de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario

Ler máis
#Oposicións
Galicia 14 Mai, 2014
OPOSICIÓNS 2014 - Proba de galego

WEB - Publicación da data, hora e lugar no que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos

Ler máis
#Oposicións
Galicia 14 Mai, 2014
Educación Primaria - Corrección de erros Curriculo

BOE - Orden ECD/774/2014, de 12 de mayo, por la que se corrigen errores del currículo de la Educación Primaria para el ámbito de gestión del MECD y se regula su implantación, así como la evaluación y determinados aspectos organizativos de la etapa.

Ler máis
#Histórico
Galicia 12 Mai, 2014
PIALE

WEB - Listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas.Prazo de dez días naturais para realizar reclamacións ou renuncias, que rematará o xoves 22 de maio de 2014.

Ler máis
#Histórico
Galicia 12 Mai, 2014
Licenzas por formación 05-2014

DOG ORDE do 30 de abril de 2014 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario.

Ler máis
#Histórico
Galicia 07 Mai, 2014
Sorteo dos Tribunais de Oposicións 2014

Esta mañá sorteáronse os vogais que formarán parte dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos 2014

Ler máis
#Oposicións
Galicia 07 Mai, 2014
Datos Persoais

WEB - Ábrese o prazo, desde o luns 5 de maio ata o 31 do mesmo mes de 2014 para que o persoal docente, funcionario de carreira e en prácticas de todos os corpos poidan actualizar o seu expediente persoal alegando novos méritos.

Ler máis
#Histórico
| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Volver