Resultado da búsqueda.

Volver

Galicia 13 Xun, 2014
DESTINOS PROVISIONAIS curso 2014-15

WEB- Ordes para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2014/2015, entre TODO O PROFESORADO que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario,...

Ler máis
#Histórico
Galicia 12 Xun, 2014
OPOSICIONS 2014 - Listas definitivas, distribución por tribunais,datas e

DOG - Listas definitivas de admitidos e distribución nos diferentes tribunais.Datas e lugares de presentación e primeira proba.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 11 Xun, 2014
Comisións de Servizos por Conciliación Familiar (06/2014)

WEB - Resolución provisional de admitidos e excluídos das comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2014)

Ler máis
#Histórico
Galicia 11 Xun, 2014
FRANCIA: Formación linguas Extranxeiras

Oferta de formación permanente do profesorado en linguas estranxeiras en Francia

Ler máis
#Histórico
Galicia 09 Xun, 2014
OPOSICIÓNS 2014: Presentación e Primeira Proba

DOG - RESOLUCIÓN pola que se fan públicas as datas, as horas e os lugares en que se farán a presentación dos aspirantes e a primeira parte da proba.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 09 Xun, 2014
ANPE e o resto de OOSS reiteraron a súas peticións de respeto e ne

NP - ANPE e o resto de OOSS presentes na Mesa Sectorial víronse obrigadas a non acudir á reunión coa mesma orde do día que provocou o abandono da Mesa Sectorial o pasado 5 de xuño.

Ler máis
#Histórico
Galicia 08 Xun, 2014
VII CONGRESO SINDICAL DE ANPE

Os días 6 e 7 de xuño celebrouse en Madrid o VII Congreso sindical estatal de ANPE, co lema "Máis educación, máis profesorado, mellor futuro"

Ler máis
#Histórico
Galicia 07 Xun, 2014
Escrito enviado por ANPE e o resto de OOSS ao Pte da Mesa Sectorial

Escrito remitido polas OOSS con representación na Mesa sectorial Docente non Universitaria ao seu presidente con motivo dunha nova convocatoria para o luns 9 de xuño, coa mesma orde do día que provocou o abandono deste órgano por parte de ANPE e o resto dos sindicatos.

Ler máis
#Acción sindical #Mesa sectorial
Galicia 06 Xun, 2014
Proxecto de Orde - Celgas

WEB - Proxecto da orde pola que se autorizan as ensinanzas non regradas de cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) nos EPAPU e nos IES.

Ler máis
#Histórico
Galicia 05 Xun, 2014
ANPE e o resto de OOSS abandonan a Mesa Sectorial

Ante a negativa da Consellería a convocar outra Mesa para tratar con tempo suficiente os puntos referidos ó Curriculo de Primaria e ó de aspectos específicos da FP Básica, todas as OOSS abandonamos a Mesa.

Ler máis
#Acción sindical #Mesa sectorial
Galicia 05 Xun, 2014
MESA SECTORIAL: Destinos 2014-15, Decreto de FP Básica, Curric. Primaria,

Convocada Mesa Sectorial o vindeiro xoves, 5 de xuño: Destinos Provisionais de primaria e secundaria e Proxecto de Decreto de FP Básica, Curriculo de Primaria e Calendario Escolar

Ler máis
#Acción sindical #Mesa sectorial
Galicia 05 Xun, 2014
Distribución horaria para Primaria

Borrador - Anexo IV dentro do Currículo de Primaria coa distribución horaria.

Ler máis
#Histórico
Galicia 04 Xun, 2014
Ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño

DOG - RESOLUCIÓN pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2014/15.

Ler máis
#Histórico
Galicia 03 Xun, 2014
OPOSICIONS 2014 - Tribunais

DOG - RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a nomear e a facer pública a composición dos tribunais

Ler máis
#Oposicións
Galicia 03 Xun, 2014
Proxectos de fomento do uso do galego (06/2014)

DOG - RESOLUCIÓN da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego para o curso 2013/14

Ler máis
#Histórico
Galicia 03 Xun, 2014
Corpo de Mestres - Nova especialidade (06/2014)

WEB- Apertura do prazo para que o persoal funcionario docente do corpo de mestres poida solicitar o recoñecemento de nova especialidade

Ler máis
#Histórico
Galicia 02 Xun, 2014
ANPE rexeita o posible copago nos niveis educativos non obrigatorios

NP - ANPE esixe ao Goberno que, en lugar de suxerir novos recortes, coordine e lidere as políticas territoriais no ámbito educativo e derrogue de inmediato o RD 12/14.

Ler máis
#Histórico
Galicia 31 Mai, 2014
COMISIÓNS de Servizos por Conciliación familiar (05/2014)

WEB - Aqueles funcionarios de carreira que non podían participar no concurso de traslados. orientación ou adultos, poderán presentar a súa solictude do 16 ao 31 de maio de 2014.

Ler máis
#Histórico
Galicia 30 Mai, 2014
Libros de texto - Axudas

DOG - Axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado de educación primaria, ESO ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2014/15.

Ler máis
#Histórico
Galicia 30 Mai, 2014
CUALE - Corrección de erros

DOG - CORRECCIÓN de erros. Anexo I.

Ler máis
#Histórico
Galicia 27 Mai, 2014
OPOSICIÓNS 2013: Fase de Prácticas

DOG - Orde pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 23 de marzo de 2013.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 27 Mai, 2014
Docentes no exterior (05/2014)

BOE - Orden pola que se resolve o concurso de méritos para a provisión de postos de personal docente no exterior, convocado por Orden ECD/2220/2013, de 21 de novembro.

Ler máis
#Histórico
Galicia 26 Mai, 2014
OPOSICIÓNS 2014 - Tribunal proba de lingua galega

DOG - Tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 26 Mai, 2014
OPOSICIÓNS 2014 - Data, hora e lugar da proba de galego

DOG - Data,hora e lugar en que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 26 Mai, 2014
Lei 1/2014 para aproveitamento da Lingua Portuguesa e vínculos coa lusofo

BOE - Ley 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía.

Ler máis
#Histórico
Galicia 22 Mai, 2014
Bolsas - lectorados de lingua galega

DOG - Convocatoria pública de seis bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

Ler máis
#Premios, Becas e Axudas
Galicia 22 Mai, 2014
Lectorados de Lingua Galega 05-2014

DOG - Convocatoria pública para cubrir catro prazas para a formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

Ler máis
#Histórico
Galicia 22 Mai, 2014
CUALE - Convocatoria

DOG - Convocatoria para a autorización dos CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado, CUALE.

Ler máis
#Histórico
Galicia 22 Mai, 2014
Formación - Reintegro de gastos por asistencia

DOG - ORDE do 12 de maio de 2014 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2014.

Ler máis
#Histórico
Galicia 21 Mai, 2014
Proxecto de Decreto - Currículo de Primaria

WEB - Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo da educación primaria na comunidade autónoma de Galicia

Ler máis
#Histórico
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Volver