Resultado da búsqueda.

Volver

Galicia 02 Abr, 2014
ANPE esixe de novo un PACTO POLA EDUCACIÓN

ANPE esixe ás administracións públicas unha aposta decidida pola educación que recoñeza a importancia do profesorado para mellorar os resultados educativos.

Ler máis
#Histórico
Galicia 02 Abr, 2014
Axudas - Ensinanzas Artísticas

DOG - Convócanse axudas complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos.

Ler máis
#Histórico
Galicia 01 Abr, 2014
Interin@s e Substitut@s - Galicia 04-2014

DOG - Puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais nas especialidades de Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal, Hostalaría e Turismo, Procesos de Produción Agraria, Procesos na Industria Alimentaría, Procesos Diagnósticos Clínicos e ....

Ler máis
#Histórico
Galicia 01 Abr, 2014
Resolución Definitiva Concursos Traslados

WEB- Publicación da adxudicación definitiva dos Concursos de traslados de Mestres e Secundaria

Ler máis
#Histórico
Galicia 01 Abr, 2014
Axudas - Campus científicos de verán

BOE - Resolución pola que se convocan axudas para participar no programa «Campus Científicos de Verano» para alumnos de ensinanza secundaria e bacharelato durante o ano 2014.

Ler máis
#Histórico
Galicia 01 Abr, 2014
Interin@s e Substitut@s - Galicia 04-2014

DOG - Puntuacións definitivas e relación de excluídos definitivos nas especialidades de Sistemas Electrónicos e Sistemas Electrotécnicos e Automáticos, Mecanizado e Mantemento de Máquinas, e de Alemán

Ler máis
#Histórico
Galicia 01 Abr, 2014
Interin@s e Substitut@s - Galicia 04-2014

DOG - Puntuacións definitivas e relación de excluídos definitivos nas especialidades de Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel, Patronaxe e Confección, Servizos de Restauración, Guitarra,Trompa e Técnicas de Gravado e Estampación

Ler máis
#Histórico
Galicia 31 Mar, 2014
Docentes no exterior - Seccións bilingües

BOE - Resolución de 19 de marzo de 2014, pola que se convocan plazas de profesores en Seccións bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia e Turquía para o curso 2014-2015.

Ler máis
#Histórico
Galicia 31 Mar, 2014
Currículo de Técnico en Video Disc -jockey e Son

DOG - DECRETO 200/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Vídeo Disc-jockey e Son.

Ler máis
#Histórico
Galicia 27 Mar, 2014
Axudas - Inmersión lingüística 03-2014

DOG - ORDE pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2014, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos.

Ler máis
#Histórico
Galicia 26 Mar, 2014
OPOSICIÓNS2014 - Convocatoria

DOG - ORDE do 17 de marzo de 2014 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 25 Mar, 2014
PIALE

DOG - ORDE pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2014.

Ler máis
#Histórico
Galicia 25 Mar, 2014
Didáctica de Inglés en Educación Infantil (80 horas) (03/20

Este curso a distancia recoge una serie de recursos educativos a tener en cuenta para enseñar y aprender inglés en esta etapa educativa.

Ler máis
#Histórico
Galicia 24 Mar, 2014
Convocatoria Proxectos de innovación

WEB - Convocatoria de premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da FP en centros públicos

Ler máis
#Histórico
Galicia 24 Mar, 2014
Currículo de Técnico Superior en Acuicultura

DOG - DECRETO 199/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Acuicultura.

Ler máis
#Histórico
Galicia 20 Mar, 2014
ANPE GAÑA a PRIMEIRA SENTENZA en A CORUÑA

ANPE acada a primeira sentenza favorable sobre a devolución da parte proporcional da paga extra 2012 a funcionarios docentes na provincia de A CORUÑA.

Ler máis
#Histórico
Galicia 18 Mar, 2014
ANPE esixe á Consellería de Educación que, mentras non exi

Despois de que ANPE avisase da inseguridade xurídica da actual Orde do C.X.T., xa que o Real Decreto marco non sufrira modificación algunha a ese respecto, o tempo danos a razón co desbordante número de recursos que o profesorado está a interpor contra a Consellería de Educación Galega.

Ler máis
#Histórico
Galicia 17 Mar, 2014
Currículo de Técnico en Operacións Subacuáticas e Hi

DOG - DECRETO 198/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Operacións Subacuáticas e Hiperbáricas.

Ler máis
#Histórico
Galicia 14 Mar, 2014
Convocatoria de Traballos por Proxectos

WEB - Convocatoria dun concurso de Traballos por Proxectos, baixo a coordinación da biblioteca escolar, en centros públicos para o curso 2013/2014.

Ler máis
#Histórico
Galicia 12 Mar, 2014
Resumo Mesa Sectorial:Oposicions, Orde de Direccion, Piale...

Resumo da Mesa Sectorial convocada o martes, 11 de marzo, ás 10.00 h. , de acordo coa seguinte orde do día:

Ler máis
#Oposicións #Mesa sectorial
Galicia 12 Mar, 2014
Interin@s e Substitut@s - Galicia 03-2014

DOG - Publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos do baremo para impartir docencia de relixión católica e de relixión evanxélica

Ler máis
#Histórico
Galicia 11 Mar, 2014
CELGAS - Probas (03/2014)

DOG - RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2014, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2014

Ler máis
#Histórico
Galicia 10 Mar, 2014
Currículo de Técnico en Cultivos Acuícolas

DOG - DECRETO 197/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Cultivos Acuícolas.

Ler máis
#Histórico
Galicia 10 Mar, 2014
Acceso á Ciclos formativos

DOG - ORDE do 5 de marzo de 2014 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2014.

Ler máis
#Histórico
Galicia 05 Mar, 2014
Proxectos de innovación

WEB - Convocatoria para a realización de proxectos de innovación en dinamización lingüística en centros docentes de titularidade da Consellería para o curso académico 2013/2014

Ler máis
#Histórico
Galicia 05 Mar, 2014
Permutas

WEB - Actualización da Bolsa de solicitantes de Permutas para profesorado con destino definitivo dos corpos de PES, PT, EOI...

Ler máis
#Histórico
Galicia 05 Mar, 2014
Formación Profesional Básica (03/2014)

BOE - Real Decreto 127/2014, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009,sobre expedición de títulos académicos y profesionales

Ler máis
#Histórico
Galicia 05 Mar, 2014
Ensinanzas Superiores e Universitarias

BOE - Real Decreto 96/2014, polo que se modifican os RD 1027/2011, polo que se establece o Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior (MECES), e 1393/2007, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais.

Ler máis
#Histórico
Galicia 05 Mar, 2014
CXT - Corrección vacantes definitivas

DOG - CORRECCIÓN de erros. Resolución pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados

Ler máis
#Histórico
Galicia 03 Mar, 2014
Currículo de Técnico Superior en Marketing e Publicidade

DOG - DECRETO 196/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Márketing e Publicidade.

Ler máis
#Histórico
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Volver