Resultado da búsqueda.

Volver

OPOSICIÓNS 2016 03
Galicia 07 Mar, 2016
historico

DOG - DECRETO 21/2016, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

Ler máis
Oposicións
OPOSICIONS - ANPE denuncia o proceder da Consellería no anuncio das espe
Galicia 29 Out, 2015
historico

Sen paso pola Mesa Sectorial, o Conselleiro anuncia as especialidades par a convocatoria deste ano.

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2013: Nomeamento doutros funcionarios de carreira
Galicia 25 Set, 2015
historico

BOE - Orden ECD/1939/2015,pola que, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Mestres, aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orden de 23 de marzo de 2013.

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS - Corpos de Catedráticos de Música e Artes Esc&e
Galicia 28 Ago, 2015
historico

BOE - Orden ECD/1752/2015 pola que se aproban os TEMARIOS que han de rexir nos procedementos de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades no Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas.

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS - Corpos de Música e Artes Escénicas
Galicia 28 Ago, 2015
historico

BOE - Orden ECD/1753/2015, pola que se aproban os TEMARIOS que han de rexir nos procedementos de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades no Corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas nas especialidades de ensinanzas de música e danza.

Ler máis
Oposicións
Oposicións 2015: Nomeamento en Practicas
Galicia 21 Ago, 2015
historico

ORDE do 29 de xullo de 2015 pola que se NOMEAN FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2015 - Relación de aprobados
Galicia 20 Ago, 2015
historico

DOG - ORDE do 28 de xullo de 2015 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición de mestres e adquisición de novas especialidades.

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2015 - Corrección de erros
Galicia 02 Xul, 2015
historico

DOG - CORRECCIÓN de erros. Resolución pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo.

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS: Colgados XA Criterios de AVALIACIÓN
Galicia 19 Xun, 2015
historico

@s opositor@s deben acceder a esta información a través de www.edu.xunta.es/oposicions elexir CONSULTAS PÚBLICAS e SELECCIONAR o tribunal e especialidade correspondente

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2015 - Distribución por Tribunais
Galicia 11 Xun, 2015
historico

DOG - RESOLUCIÓN pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes admitidas/os aos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo inspectores de Educación e de mestres e adquisición de novas especialidades

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS: Listaxes Definitivos de Admitidos/Excluidos
Galicia 11 Xun, 2015
historico

DOG - RESOLUCIÓN pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e o procedemento de adquisición de novas especialidades

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2015 - Opositores para proba de galego
Galicia 10 Xun, 2015
historico

DOG - RESOLUCIÓN pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais e a lista definitiva de aspirantes para realizar a proba de galego

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2015 - Composición dos Tribunais
Galicia 01 Xun, 2015
historico

DOG - RESOLUCIÓN pola que se nomean os tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades.

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2015 - Data, hora e lugar da proba de lingua galega
Galicia 25 Mai, 2015
historico

DOG - Tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres.

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2015
Galicia 21 Mai, 2015
historico

ANPE solicita á Consellería nomeamento de tribunais en todas as provincias

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2015 - Listas provisorias de admitidos e excluidos
Galicia 18 Mai, 2015
historico

DOG - Listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres, e do procedemento de adquisición de novas especialidades.

Ler máis
Oposicións
Mesa Sectorial: Oposicións e outras ordes
Galicia 10 Feb, 2015
historico

Mesa Sectorial: Desglose de prazas, Orde de Oposición, Orden Complem. Director e Dirección, Prazas Convenio e Equipos Orient. Específicos.

Ler máis
Acción sindical Mesa Sectorial Oposicións
OPOSICIONS: ANPE denuncia outra falla de respeto desta Consellería
Galicia 16 Dec, 2014
historico

NP - O Conselleiro ven de anunciar nunha xornada da Inspección Educativa a convocatoria de oposicións a este corpo

Ler máis
Oposicións
OPOSICIONS 2014 - Nomeamento Funcionarios en prácticas
Galicia 12 Set, 2014
historico

DOG - ORDE do 4 de setembro de 2014 pola que se nomean funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de profesores de secundaria en Galicia.

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2014 - Aprobados
Galicia 22 Ago, 2014
historico

DOG - ORDE pola que se fai pública a relación do persoal aspirante que superou o concurso-oposición no proceso selectivo convocado pola Orde do 17 de marzo de 2014

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2013: Nomeamento funcionarios de carreira
Galicia 07 Ago, 2014
historico

BOE - Orden pola que se nomean funcionarios de carrera do Corpo de Inspectores de Educación e do corpo de mestres, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados de 2013

Ler máis
Oposicións
OPOSICIONS 2014
Galicia 17 Xul, 2014
historico

WEB - Solicitude de destinos para a realización das prácticas por parte dos opositores aprobados no concurso-oposición

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2014 - Corrección de erros
Galicia 30 Xun, 2014
historico

DOG - Faise pública a lista definitiva de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos.

Ler máis
Oposicións
OPOSICIONS 2014 - Listas definitivas, distribución por tribunais,datas e
Galicia 12 Xun, 2014
historico

DOG - Listas definitivas de admitidos e distribución nos diferentes tribunais.Datas e lugares de presentación e primeira proba.

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2014: Presentación e Primeira Proba
Galicia 09 Xun, 2014
historico

DOG - RESOLUCIÓN pola que se fan públicas as datas, as horas e os lugares en que se farán a presentación dos aspirantes e a primeira parte da proba.

Ler máis
Oposicións
OPOSICIONS 2014 - Tribunais
Galicia 03 Xun, 2014
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a nomear e a facer pública a composición dos tribunais

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2013: Fase de Prácticas
Galicia 27 Mai, 2014
historico

DOG - Orde pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 23 de marzo de 2013.

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2014 - Tribunal proba de lingua galega
Galicia 26 Mai, 2014
historico

DOG - Tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos.

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2014 - Data, hora e lugar da proba de galego
Galicia 26 Mai, 2014
historico

DOG - Data,hora e lugar en que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos.

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2014: Listaxe de admitidos
Galicia 14 Mai, 2014
historico

DOG - Publicada a listaxe provisional de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario

Ler máis
Oposicións
| 2 | 3 | 4 | 5 |
Volver