Baixas Médicas

Dende o 1 de xaneiro de 2019 a administración galega  NON APLICA DESCONTOS na nómina por Incapacidade Temporal (IT)

Dende o 2 de maio de 2019 a comunicación dos partes por  IT (baixa, confirmación e alta) remitiranse as Xefaturas Territoriais a través da aplicación www.edu.xunta.es/datospersoaisNon hai que enviar os orixinais nin ao centro educativo, nin ás xefaturas nin á Consellería.

CÓDIGOS CIE-9 mc- CIAP-2  para a gestión da INCAPACIDADE TEMPORAL

MUFACE: Catálogo médico e servizos

                  Entidades Concertadas

                  Servizos públicos de Saúde

 

TRAMITACIÓN DE BAIXAS

  •   TRAMITACIÓN DE BAIXAS para interinos/substitutos/laborais: (BOE 20/6/2015)
  •   TRAMITACIÓN  DE BAIXAS: (BOE 01/07/2010): Procedemento de recoñecemento, control e seguimento das situacións de I.T., risco durante o embarazo e a lactación no Réxime Especial da Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado. 

 

ACCIDENTES en ACTO DE SERVIZO

  • ORDEN de 31 de marzo de 2006 pola que se determinan as funcións de asesoramento e inspección dos médicos destinados na Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Dereitos derivados de accidente en acto de servizo ou de enfermidade profesional

Lesións permanentes non invalidantes

 

Resolución do 10 de xullo de 2015 da D.X de Función Pública pola que se modifica a resolución do 12 de marzo do 2013 relativa as instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas para adaptala á lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia

 

 LEXISLACIÓN DE REFERENCIACoronavirus Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo Interésache