Permisos e Licenzas

  • Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia
  • Lei 9/2017 do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas

Graos de partentesco

EXCEDENCIAS

VOLUNTARIA POR INTERESE PARTICULAR 

  • Duración mínima de 1 ano
  • 5 anos como Funcionario de carreira

VOLUNTARIA POR AGRUPACIÓN FAMILIAR

  • Duración mínima de  1 ano
  • 5 anos como Funcionario de carreira

COIDADO DE FILLOS MENORES OU FAMILIARES

  • Duración máxima de 3 anos por feito causante. Pode disfrutarse de maneira discontinua

POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO

  • Duración de 6 meses prorrogables


Coronavirus Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo Interésache