Permisos e Licenzas

 • ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 15/02/16)
 • 09/04/16 ANPE consegue que as faltas dos/as profesores/as que necesiten atender aos fillos menores que precisen repouso domiciliario por atoparse enfermos, computen dentro do artigo 14 (deberes inexcusables relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral) e non como imprevistos. Escrito Da Secretaría do Estado para la FUNCIÓN PÚBLICA
 • 15/03/2016 ANPE da un paso mais para acadar unha verdadeira CONCILIACIÓN FAMILIAR e presenta un escrito diante da Mesa no que solicita que as ausencias dos pais por coidado de fillos menores enfermos non consten como imprevistos senon que sexan xustificados como DEBER INEXCUSABLE de carácter persoal e deber relacionado coa conciliación da vida familiar. A obriga de velar polos fillo/as menores está estreitamente ligada coa necesidade de prestar os coidados no domicilio ()  Ler escrito 
 • Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

Graos de partentesco

EXCEDENCIAS

VOLUNTARIA POR INTERESE PARTICULAR 

 • Duración mínima de 1 ano
 • 5 anos como Funcionario de carreira

VOLUNTARIA POR AGRUPACIÓN FAMILIAR

 • Duración mínima de  1 ano
 • 5 anos como Funcionario de carreira

COIDADO DE FILLOS MENORES OU FAMILIARES

 • Duración máxima de 3 anos por feito causante. Pode disfrutarse de maneira discontinua

POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO

 • Duración de 6 meses prorrogables

Afiliate O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Consulte aquí todas as ofertas de emprego público Bolsa de traballo

  O ÚLTIMO PUBLICADO
  Información profesional
 • 16 Feb, 2018 Galicia
  CURSO 2017/18 - CONCURSO ORIENTACIÓN (mestres)

  Convocatoria

  #Mobilidade do Profesorado
 • Ver máis
  Viaxes/Interésate/Eventos
  Non se atoparon resultados
  Información profesional noutras autonomías
 • 16 Nov, 2017 Cantabria
  Oposiciones 2018

  PREACUERDO sobre plazas a ofertar en las próximas oposiciones

 • Ver máis