Lexislación Xeral

LEIS DE EDUCACIÓN 

 CONSELLOS ESCOLARES  

FUNCIÓN PÚBLICA 

PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA 

  • RESOLUCIÓN do 20 de outubro de 2008, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia. (DOG 03/09/2008) 
  • Recoñecemento do tempo do servizo militar para o cómputo dos trienios do persoal laboral do V convenio colectivo da Xunta de Galicia. (DOG 22/11/2016)

EDUCACIÓN SUPERIOR EN ESPAÑA -  CUADRO MECES

DOG ( 24/07/2018) - Homologación e/ou validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias.

 Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Oferta de empleo público. Convocatoria 2019 Bolsa de traballo Interésate