Comisións de Servizo

C. S. MOTIVOS DE SAÚDE              www.edu.xunta.es/cadp 

11/05/2017  | DOG - Corrección de Erros (DOG 11/05/07).-Orde do 30/4/2007 Orde pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de E.O.U. en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde

 09/05/2017  | DOG - Orde do 30 de abril de 2007 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e a petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde.

 Claves usadas para determinar os motivos de desestimación das Solicitudes de C.S. de carácter humanitario.

 Instrucións sobre a solicitude de comisión servizos por motivos de saúde

 Solicitude de Comisión de Servizos por Motivos de Saúde-- Prazo do 15 a 30 de abril de cada ano 

 C. S. POR CONCILIACIÓN FAMILIAR      www.edu.xunta.es/cadp
19/06/2017  |  DOG - ORDE do 9 de xuño de 2017 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral.
 
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 9 de xuño de 2017 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral. 

En xeral ter 1 fill@ <4 anos, 2 fill@s < 6  ou 3 fill@s < 12 anos (familias uniparentais aumentan en dous anos estas idades)

Definitivos: Ter  o domicilio a máis de 60 km (xustificarase cunha certificación de empadroamento expedida polo concello e cunha declaración responsable da persoa interesada).

O prazo de presentación de solicitudes será de quince días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución do concurso xeral de traslados no Diario Oficial de Galicia.
 
Nos anos que se convoque o concurso xeral de traslados de ámbito estatal e o concurso se resolva por corpos en distintas datas, o prazo será de quince días naturais contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución do último concurso de traslados no Diario Oficial de Galicia 
 
Se nun curso académico non chegase a convocar o concurso de traslados entre o persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación, o prazo de solicitude será desde o 15 de abril ata o 30 de abril do ano correspondente. 


Afiliate O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Consulte aquí todas as ofertas de emprego público Bolsa de traballo

  O ÚLTIMO PUBLICADO
  Información profesional
 • 16 Feb, 2018 Galicia
  CURSO 2017/18 - CONCURSO ORIENTACIÓN (mestres)

  Convocatoria

  #Mobilidade do Profesorado
 • Ver máis
  Viaxes/Interésate/Eventos
  Non se atoparon resultados
  Información profesional noutras autonomías
 • 16 Nov, 2017 Cantabria
  Oposiciones 2018

  PREACUERDO sobre plazas a ofertar en las próximas oposiciones

 • Ver máis