Comisións de Servizo

C. S. MOTIVOS DE SAÚDE              www.edu.xunta.es/cadp 

11/05/2017  | DOG - Corrección de Erros (DOG 11/05/07).-Orde do 30/4/2007 Orde pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de E.O.U. en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde

 09/05/2017  | DOG - Orde do 30 de abril de 2007 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e a petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde.

 Claves usadas para determinar os motivos de desestimación das Solicitudes de C.S. de carácter humanitario.

 Instrucións sobre a solicitude de comisión servizos por motivos de saúde

 Solicitude de Comisión de Servizos por Motivos de Saúde-- Prazo do 15 a 30 de abril de cada ano 

 

C. S. POR CONCILIACIÓN FAMILIAR      www.edu.xunta.es/cadp

08/03/2018 - DOG -  ORDE do 23 de febreiro de 2018 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral 

En xeral ter 1 fill@ <4 anos, 2 fill@s < 6  ou 3 fill@s < 12 anos (familias uniparentais aumentan en catro anos estas idades)

Definitivos: Ter  o domicilio a máis de 60 km 

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución do concurso xeral de traslados no Diario Oficial de Galicia.
 

 

 Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Oferta de empleo público. Convocatoria 2019 Bolsa de traballo Interésate