Baixas Médicas

Dende o 1 de xaneiro de 2019 a administración galega  NON APLICA DESCONTOS na nómina por Incapacidade Temporal (IT)

CÓDIGOS CIE-9 mc- CIAP-2  para a gestión da INCAPACIDADE TEMPORAL

MUFACE: Catálogo médico e servizos

                  Entidades Concertadas

                  Servizos públicos de Saúde

TRAMITACIÓN DE BAIXAS

ACCIDENTES en ACTO DE SERVIZO

 

Resolución do 10 de xullo de 2015 da D.X de Función Pública pola que se modifica a resolución do 12 de marzo do 2013 relativa as instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas para adaptala á lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia

Instrución do 21 de xullo de 2015 para a aplicación dos complementos de incapacidade temporal debida a continxencias profesionais e comúns, e nas situacións de maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural para adaptalas á Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia.

Enfermidades Profesionais recoñecidas - (BOE 29/12/2006)

 LEXISLACIÓN DE REFERENCIAAfiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Oferta de empleo público. Convocatoria 2019 Bolsa de traballo Interésate