Apertura de listas de varias especialidades no corpo de catedráticos de música e artes escénicas


18 Out, 2019

WEB - Resolución do 17 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa (003), canto (006), clarinete (008), clave (009), composición (010), contrabaixo (014), dirección de orquesta (023), fagot (030), frauta travesa (032), óboe (052), pedagoxía (057), percusión (058), saxofón (066), trombón (072), trompa (074), trompeta (075), violoncello (079), instrumentos de corda pulsada do Renacemento e do Barroco (092), instrumentos históricos de corda fretada (095), tecnoloxía musical (100), viola de gamba (102) e produción e xestión de música e artes escénicas (115).

  • Prazo de solicitude 5 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación

Resolución do 17 de octubre de 2019

Modelo de solicitude

Modelo de alegación de méritos