CADP 2019 - Resolución de non participación e Resolución de persoas obrigadas a participar


03 Xul, 2019

WEBResolución das solicitudes de non participación do concurso de adxudicación de destinos provisionais e resolución pola que se fan públicas as listas das persoas obrigadas a participar na adxudicación de destino provisional para o curso académico 2019/2020

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no citado portal, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Anexo I: Estimadas primaria

Anexo II: Estimadas secundaria

Anexo III: Desestimadas primaria

Anexo IV: Desestimadas secundaria

Publicadas as relacións provisionais de persoal que ten a obriga de participar, abrirase un prazo de cinco días hábiles para presentar reclamacións

Listaxe de docentes de primaria obrigados a participar

Listaxe de docentes de secundaria obrigados a participar