Relación provisional de seccións bilingües admitidas e excluídas


27 Xun, 2019

WEB - Relación provisional de seccións bilingües admitidas e excluídas da convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/2020

Tal e como se recolle na Resolución do 12 de abril de 2019 : "A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa farápública, a través do portal educativo http://www.edu.xunta.gal/portal, a listaxeprovisional de centros docentes autorizados para a incorporación de novas secciónsbilingües.2.Abrirase un prazo de reclamacións de 5 días hábiles no que os centros poderán efectuaras reclamacións que consideren oportunas".

Relación provisional de seccións bilingües admitidas

Relación provisional de seccións bilingües excluídas